Institusjonell etnografi

Velkommen til forskningsmetode-seminar i regi av Nettverk for profesjonsforskning ved UiA (PRONETT)


INSTITUSJONELL ETNOGRAFI


Tid:
31. mai, kl 1415-1600
Sted: H1 058 (Kampus Kristiansand)

Institusjonell etnografi er en måte å gjøre samfunnsforskning på som opprinnelig ble utviklet av sosiologen Dorothy E. Smith. I institusjonell etnografi utforskes folks hverdagsliv, med mål om å synliggjøre og utfordre samfunnskrefter som opererer i dem. Fremgangsmåten er mye brukt i profesjonsforskning. I dette arrangementet gir Siv Schrøder og Bård Bertelsen, som begge arbeider ved institutt for psykososial helse, innblikk i hva institusjonell etnografi betydde for Ph.D.-prosjektene deres. Mens Schrøder forsket på ungdoms erfaringer med å komme i kontakt med barnevernet, undersøkte Bertelsen hva som skjer i samspillet mellom foreldre og fagfolk, når forholdet mellom foreldrene defineres som «høykonflikt». Både Schrøder og Bertelsen skriver om hva institusjonell etnografi har betydd for deres forskningsprosjekter i den kommende boka Institusjonell etnografi i praksis, redigert av Ann Christin Nilsen og May-Linda Magnussen, som arbeider ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Nilsen og Magnussen starter arrangementet med en kort innledning til institusjonell etnografi og den nevnte boka.

Bidragsytere:

  • Bård Bertelsen, førsteamanuensis, institutt for psykososialt arbeid, UiA
  • Siv Schrøder, førsteamanuensis, institutt for psykososialt arbeid, UiA
  • Ann Christin Eklund Nilsen, professor ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA
  • May-Linda Magnussen, førsteamanuensis, institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA

Påmeldingsfrist: 29. mai (https://uia.pameldingssystem.no/institusjonell-etnografi#/form)

Har du spørsmål, ta kontakt med leder for PRONETT: may-linda.magnussen@uia.no

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Rom: H1 058 (Kampus Kristiansand)
Tid
Onsdag 31. mai 2023 kl. 14:15 - 16:00
Påmeldingsfrist
Mandag 29. mai 2023 kl. 23:59

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.