EndNote X9 Innføringskurs

 

Dette er et opptak av et innføringskurs om bruk av EndNote X9 holdt via Zoom, (47 min).

(Merk at nyeste verjon av EndNote er EndNote 20. Bibliotek grensesnittet i EN20 er noe ulikt ENX9 men med de samme funksjonene)

Forutsetning: EndNote programvare er installert, se  brukerstøttesider. Riktig  kildebruk er kjent. Gå til Riktig kildebruk ved UiA for mer informasjon

Øvelser underveis er basert på følgende

 Vi går gjennom følgende:

  • Åpne - opprette et bibliotek
  • Registrere kilder manuelt (7:39) og via søk i databaser. Se gjerne flere mulige måter å registrere kilder på i ditt bibliotek. Gå til brukerstøttesidene
  • Redigere kilder 
  • Legge kilder i grupper
  • Sikkerhetskopi av ditt bibliotek - og EndNote filstruktur (26:29)
  • Bruke kilder i Word, løpende tekst - bruk av APA norsk stil  (36:00)- redigere kilder i teksten -  legge til sidetall,  og bruk av sekundærkilder (31:48)
  • Merk: Endrer du kilden i ditt EndNote bibliotek - må du oppdatere ditt Word dokument: Velg Update Citations & Bibliography kommandoen fra EndNote fanen i Word!
  • Formaterte og uformaterte kilder - Travelig Library- kopiere tekst fra et dokument til et annet

(Tilsvarende kurs for EndNote 20)

Mer brukerstøtte, se våre nettsider https://libguides.uia.no/endnote

-------------------------------------------------------

English users:

Kontakt

Finner du ikke EndNote fanen i Word? Eller har du problemer med å installere EndNote? Eller er det andre funksjoner som ikke "virker" slik som filmen viser? Se brukerstøtte, og ta eventuelt kontak med oss

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}