Universitetsbibliotekets kurstilbud

Klikk deg inn på en kategori for å se oversikt over kurs.

Nettressurser. Digitale kurs

Online resources

Her finnes en samling av nyttige nettressurser, filmer, demonstrasjoner og kurs

Kildebruk: Ulike typer kilder og APA 7. referansestil

Using sources: Various types of sources and APA 7th referencing style

I dette kurset gis det en gjennomgang av ulike typer kilder, og hvordan disse refereres i tekst og litteraturliste (APA 7. stil)

Litteratursøk for nye studenter

Literature search: How to find quality literature

Her presenteres ulike databaser du kan søke i, og nyttige teknikker for å finne frem til de kildene du trenger.

Endnote: Hold orden på referansene

Endnote: Manage your citations effectively


Endnote er et program som hjelper deg med å sette inn referanser i teksten din. I dette kurset vil du lære deg å beherske de grunnleggende funksjonene for å bruke programmet.

Surveyxact: Verktøy for kvantitativ forskning og spørreundersøkelser

Surveyxact: A tool for quantitative research and creating surveys

Lær deg å lage spørreskjema og samle inn data ved hjelp av programmet Surveyxact 

Ingen forkunnskaper kreves

Litteratursøk for oppgaveskriving

How to find scientific sources

Finne vitenskapelige kilder, men usikker på hva du trenger, hvordan du finner det og hvor du skal lete?
Vi gir deg hjelp til å identifisere hva du trenger, velge hvor du skal lete basert på hva du trenger og finne verktøy som passer til din bruk

Kontakt oss

Har du spørsmål eller kommentarer til universitetsbibliotekets kurstilbud, kan du sende oss en epost i skjemaet nedenfor.

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}