Universitetsbibliotekets kurstilbud

Klikk deg inn på en kategori for å se oversikt over kurs.

Nettressurser. Digitale kurs

Online resources

Her finnes en samling av nyttige nettressurser, filmer, demonstrasjoner og kurs

Kildebruk: Ulike typer kilder og APA 7. referansestil

Using sources: Various types of sources and APA 7th referencing style

I dette kurset gis det en gjennomgang av ulike typer kilder, og hvordan disse refereres i tekst og litteraturliste (APA 7. stil)

Litteratursøk for nye studenter

Literature search: How to find quality literature

Her presenteres ulike databaser du kan søke i, og nyttige teknikker for å finne frem til de kildene du trenger.

Endnote: Hold orden på referansene

Endnote: Manage your citations effectively


Endnote er et program som hjelper deg med å sette inn referanser i teksten din. I dette kurset vil du lære deg å beherske de grunnleggende funksjonene for å bruke programmet.

Surveyxact: Verktøy for kvantitativ forskning og spørreundersøkelser

Surveyxact: A tool for quantitative research and creating surveys

Lær deg å lage spørreskjema og samle inn data ved hjelp av programmet Surveyxact 

Ingen forkunnskaper kreves

Zotero - open source program for referanser

I dette kurset går vi gjennom de viktigste funksjonene i Zotero slik at du enkelt kan samle sammen informasjon om de kildene du bruker, og sette inn referanser og referanseliste i oppgaven din. 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller kommentarer til universitetsbibliotekets kurstilbud, kan du sende oss en epost i skjemaet nedenfor.

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}