WORKSHOP: Kunnskapsformidling - UiAs kommunikasjonsplan

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.