Kurset i universitetspedagogikk ved UiA skal bidra til å utvikle, supplere og justere den pedagogiske kompetansen som allerede finnes blant ansatte ved universitetet. Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper og nye ferdigheter om planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og veiledning av studenter. Kurset gjennomføres denne gangen i sin helhet lokalt med samlinger i sørlandsregionen (uten avsluttende samling på Lesbos), både på og utenfor UiAs campuser.

Hvem kan være med?

Kurset har plass til 25 deltakere. Nytilsatte og søkere som har undervisning eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA kommende studieår, blir prioritert.

Tema

 • Undervisningen og lærerrollen
 • Teknologi i undervisning og veiledning
 • Undervisningskvalitet i høyere utdanning
 • Formidling
 • Veiledning
 • Studentaktive læringsformer
 • Sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering

Kursets oppbygging

 • Arbeid med ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, verksted og kollegaveiledning
 • Videoopptak av undervisning
 • Diskusjoner
 • Webinar
 • Presentasjoner, små utviklingsarbeid og mappeinnleveringer
 • Mappeinnleveringer av egne bidrag

Arbeidsmengde

For å få godkjent kurset må du ha:

 • Deltatt på alle samlingene
 • Gjennomført obseravsjon av undervisning og kollegaveiledning
 • Fått godkjent alle praktiske og teoretiske mappeinnleveringer

Arbeidsomfanget tilsvarer 200 timer. Det anbefales at det avsettes ressurser på arbeidsplanen til den enkelte for gjennomføring av kurset.

Mål

Kurset skal bidra til å videreutvikle, supplere og justere den pedagogiske kompetansen som allerede finnes blant ansatte ved universitetet. Deltakerne skal tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter om planlegging, gjennomføring, evaluering av undervisning og veiledning av studenter.

Etter fullført emne skal kursdeltakeren kunne:

• beskrive og forklare hvordan studenter lærer og hvordan man kan tilrettelegge for studenters læring
• vurdere og anvende ulike metoder for å øke studiekvaliteten i egen undervisning
• bruke ulike undervisningsformer og reflektere over hvordan disse kan bidra til økt læringsutbytte
• planlegge og gjennomføre gode undervisningsforløp
• kunne iverksette relevante eksamensformer og reflektere over hvilke konsekvenser disse kan ha for studenters læring
• beskrive og evaluere hvordan man kan styrke egne undervisningsferdigheter og veilede kolleger i undervisnings- og veiledningsarbeidet
• bruke ulike veiledningsstrategier i skiftende veiledningssituasjoner
• bruke digitale redskaper i undervisningen og kunne tilrettelegge for en fleksibel undervisning

Søknadsskjema

Informasjon

Tid
Fra torsdag 16. april 2020 kl. 00.00
Til tirsdag 9. februar 2021 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Mandag 17. februar 2020 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

1. samling: 16. - 17. april, Fevik Strand Hotell

2. samling: 15. - 17. september, Campus Kristiansand og Campus Grimstad

3. samling: (1,5 time, dato kommer) Webinar

4. samling: 3. - 4. november, Fevik Strand Hotell

5. samling: 20. - 21. januar (m/overnatting, sted kommer)

6. samling: 8. - 9. februar (m/overnatting, sted kommer)