Om kurset

Kurset i universitetspedagogikk ved UiA skal bidra til å utvikle, supplere og justere den pedagogiske kompetansen som allerede finnes blant ansatte ved universitetet.
Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper og nye ferdigheter om planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og veiledning av studenter. Kursets undervisning foregår i Agder (UiA og lokale hoteller). 

Språk: Undervisningsspråket er norsk og det kan også bli aktuelt med noe undervisning på engelsk. 

Kostnader: Det er kostnadsfritt å delta...bortsett fra at det kan tilkomme deltakeren transportutgifter ved eksempelvis kurssamlinger som foregår på Fevik/andre steder i Agder.

Målgruppe

Nyansatte og øvrige ansatte som har undervisning eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA. Det åpnes også for doktorgradsstipendiater og deltakere fra andre yrkesgrupper og/eller andre eksterne samarbeidspartnere. 

Det er plass til 25 deltakere per kurs.  Hvis det er flere som ønsker å delta i kurset enn det er plass til, er prioritetsrekkefølgen som følger:

 • nyansatte med undervisnings- eller veiledningsoppgaver,
 • ansatte som har tenkt å søke om opprykk,
 • øvrige ansatte som har undervisning eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA,
 • midlertidig ansatte og stipendiater som har undervisning eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA,
 • doktorgradsstipendiater, andre ansatte ved UiA som ikke har undervisning eller veiledning og,
 • eksterne samarbeidspartnere.

Tema

 • Undervisningen og lærerrollen
 • Teknologi i undervisning og veiledning
 • Undervisningskvalitet i høyere utdanning
 • Formidling
 • Veiledning
 • Studentaktive undervisnings og læringsformer
 • Sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering

Kursets oppbygging

 • Arbeid med ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, verksted og kollegaveiledning
 • Diskusjoner
 • Webinar
 • Presentasjoner, små utviklingsarbeid og mappeinnleveringer
 • Innleveringer av egne bidrag (arbeidskrav)

Arbeidsmengde

For å få godkjent kurset må du ha:

 • Deltatt på alle samlingene
 • Gjennomført observasjon av undervisning og kollegaveiledning
 • Fått godkjent alle praktiske og teoretiske arbeidskrav

Arbeidsomfanget tilsvarer 200 timer. Det anbefales at det avsettes ressurser på arbeidsplanen til den enkelte for gjennomføring av kurset.

Mål

Kurset skal bidra til å videreutvikle, supplere og justere den pedagogiske kompetansen som allerede finnes blant ansatte ved universitetet.
Deltakerne skal tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter om planlegging, gjennomføring, evaluering av undervisning og veiledning av studenter.

Etter fullført emne skal kursdeltakeren kunne:

• beskrive og forklare hvordan studenter lærer og hvordan man kan tilrettelegge for studenters læring
• vurdere og anvende ulike metoder for å øke studiekvaliteten i egen undervisning
• bruke ulike undervisningsformer og reflektere over hvordan disse kan bidra til økt læringsutbytte
• planlegge og gjennomføre gode undervisningsforløp
• kunne iverksette relevante eksamensformer og reflektere over hvilke konsekvenser disse kan ha for studenters læring
• beskrive og evaluere hvordan man kan styrke egne undervisningsferdigheter og veilede kolleger i undervisnings- og veiledningsarbeidet
• bruke ulike veiledningsstrategier i skiftende veiledningssituasjoner
• bruke digitale redskaper i undervisningen og kunne tilrettelegge for en fleksibel undervisning

 

KONTAKT
Faglig ansvarlig professor Christina Maria Nygren-Landgärds  christina.nygren-landgards@uia.no  

Administrativ ansvarlig John Olav Bjørnestad: john.o.bjornestad@uia.no


MER INFORMASJON
Se nettside Uniped

Søknadsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 29. november 2023 kl. 00.00
Til torsdag 6. juni 2024 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 15. september 2023 kl. 21.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.

Kursdatoer

UNIPED 2023-2024 norsk versjon                                                                                                

 • 28.-29. november 2023, Tema: Introduksjon til universitetspedagogikk (samling 1)

 • 5.-6. februar 2024, Tema: Studentaktive lærings- og evalueringsformer (samling 2)

 • 12.mars og 13.mars eller 14.mars 2024, Tema: IKT i undervisningen (samling 3)

 • 18.-19. april 2024, Tema: Pedagogisk grunnsyn (samling 4)

 • 5.-6. juni 2024, Tema: Mikroundervisning (samling 5)

 • Tema «valgfri modul»: Datoer avhenger av tidsplan for tilbyder (samling 6)

VALGMODULER:

 • Fagterminologi
 • Lærerens kroppsspråk og dramaturgi som pedagogisk strategi

 • Lærerutdannermodul

*****************************************************************************

UNIPED 2023-2024 English version                                                                                         

 • 19-20. October 2023 Theme: Introduction to university pedagogy (Meeting 1)
 • 23-24. November 2023 Theme: Student-active forms of learning and evaluation (Meeting 2)
 • 17-18-19. January 2024 Theme ICT in teaching (Meeting 3)
 • 14-15. February 2024 Theme Pedagogical basic view (Meeting 4)
 • 25-26. April 2024 Theme Micro-education (Meeting 5)
 • Theme «elective modules»: Dates depend on provider schedule (Meeting 6)