Om kurset

Kurset i universitetspedagogikk ved UiA skal bidra til å utvikle, supplere og justere den pedagogiske kompetansen som allerede finnes blant ansatte ved universitetet.
Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper og nye ferdigheter om planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og veiledning av studenter. Kursets undervisning foregår i Agder (UiA og lokale hoteller). 

Språk: Undervisningsspråket er norsk og det kan også bli aktuelt med noe undervisning på engelsk. 

Kostnader: Det er kostnadsfritt å delta...bortsett fra at det kan tilkomme deltakeren transportutgifter ved eksempelvis kurssamlinger som foregår på Fevik/andre steder i Agder.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er ansatte som har undervisning og/eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA.  Det avholdes kurs på norsk og på engelsk. Det er plass til 25 deltakere per kurs. Hvis det er flere som ønsker å delta i kurset tas det hensyn til prioriteringsrekkefølgen nedenfor og instituttleders anbefaling.

Prioritetsrekkefølge:

 • Nye fast ansatte med undervisnings- og/eller veiledningsoppgaver
 • Fast ansatte som har tenkt å søke om opprykk
 • Øvrige fast ansatte som har undervisning og/eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA
 • Midlertidige ansatte og stipendiater som har undervisning og/eller veiledning som en del av arbeidsoppgavene ved UiA
 • Doktorgradsstipendiater, andre ansatte ved UiA som ikke har undervisning eller veiledning som arbeidsoppgave 
 • Eksterne samarbeidspartnere

Tema

 • Undervisningen og lærerrollen
 • Teknologi i undervisning og veiledning
 • Undervisningskvalitet i høyere utdanning
 • Formidling
 • Veiledning
 • Studentaktive undervisnings og læringsformer
 • Sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering

Kursets oppbygging

 • Arbeid med ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, verksted og kollegaveiledning
 • Diskusjoner
 • Webinar
 • Presentasjoner, små utviklingsarbeid og mappeinnleveringer
 • Innleveringer av egne bidrag (arbeidskrav)

Arbeidsmengde

For å få godkjent kurset må du ha:

 • Deltatt på alle samlingene
 • Gjennomført to valgmoduler
 • Fått godkjent alle praktiske og teoretiske arbeidskrav

Arbeidsomfanget tilsvarer 200 timer. Det anbefales at det avsettes ressurser på arbeidsplanen til den enkelte for gjennomføring av kurset.

Mål

Kurset skal bidra til å videreutvikle, supplere og justere den pedagogiske kompetansen som allerede finnes blant ansatte ved universitetet.
Deltakerne skal tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter om planlegging, gjennomføring, evaluering av undervisning og veiledning av studenter.

Etter fullført emne skal kursdeltakeren kunne:

• beskrive og forklare hvordan studenter lærer og hvordan man kan tilrettelegge for studenters læring
• vurdere og anvende ulike metoder for å øke studiekvaliteten i egen undervisning
• bruke ulike undervisningsformer og reflektere over hvordan disse kan bidra til økt læringsutbytte
• planlegge og gjennomføre gode undervisningsforløp
• kunne iverksette relevante eksamensformer og reflektere over hvilke konsekvenser disse kan ha for studenters læring
• beskrive og evaluere hvordan man kan styrke egne undervisningsferdigheter og veilede kolleger i undervisnings- og veiledningsarbeidet
• bruke ulike veiledningsstrategier i skiftende veiledningssituasjoner
• bruke digitale redskaper i undervisningen og kunne tilrettelegge for en fleksibel undervisning

 

KONTAKT
Faglig ansvarlig professor Christina Maria Nygren-Landgärds  christina.nygren-landgards@uia.no  

Administrativ ansvarlig John Olav Bjørnestad: john.o.bjornestad@uia.no


MER INFORMASJON
Se nettside Uniped

Søknadsskjema

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 17. september 2024 kl. 00:00
Til fredag 6. juni 2025 kl. 16:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 15. august 2024 kl. 23:59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kursdatoer

Uniped 2024-2025

Kurs 1: Norsk kurs 1

17.-18.9. 2024 (uke 38)

14.-15.10. 2024(uke 42)

27.-28.11. 2024 (Uke 48)

27.-28.1. 2025 (uke 5)

13.-14.3 2025 (uke 11)

 

Kurs 2: Engelsk kurs (forbehold om oppstart relatert til at det er mange nok deltakere)

25.-26.11. 2024 (Uke 48)

21.-22.1. 2025 (uke 4)

3.-4.3. 2025 (uke 10)

3.-4.4. 2025 (uke 14)

5.-6.5. 2025 (uke 19)

 

Kurs 3: Norsk kurs 2

29.-30.1. 2025 (uke 5)

6.- 7.3  2025 (uke 10)

7.-8.4. 2025 (uke 15)

7.-8.5. 2025 (uke 19)

3.-4.6. 2025 (uke 23)