Påmelding til emnet Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen

Lenke til emnets nettside: https://www.uia.no/studier/evu/kunnskapsutvikling-paa-arbeidsplassen

UiA tilbyr i samarbeid med Praxis-Sør et videreutdanningsemne i tjenesteutvikling innen velferdsfeltene rus og psykisk helse.
Tilbudet retter seg mot ansatte i offentlige tjenester og brukermedvirkende.

 

Administrativ kontaktperson for emnet er Julie Pihlmann (tel. 38 14 23 73 | epost: julie.pihlmann@uia.no) 

 

Informasjon

Sted
Universitetet i Agder
Tid
Fra tirsdag 17. mars 2020 kl. 09.15
Til onsdag 18. mars 2020 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Lørdag 15. februar 2020 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.