Med SurveyXact kan du:

 • utforme spørreskjemaer
 • distribuere undersøkelsen
 • overvåke innsamling
 • og kjøre analyser

Kurset henvender seg til personer som ikke tidligere har jobbet med SurveyXact. Alle de vesentlige delene over gjennomgås på kurset. Det vil være en blanding av teori og praksis. Kurset er todelt og første del tar for seg oppretting og utforming av spørreskjema. Andre del tar for seg datainnsamling og analyse.

Kursholder viser de ulike delene av systemet, etterfulgt av at kursdeltakere får jobbe selv med et kurshefte som gjennomgår trinnene for å opprette en undersøkelse, samle inn data og lage rapporter på den innsamlede dataen.

Kurset er retter mot teknisk gjennomføring av en undersøkelse, og vil i liten grad ta for seg det metodiske. 

Mer informasjon om SurveyXact og tilganger, se informasjon på bibliotekets nettsider

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Gimlemoen D3 001
Tid
Fra torsdag 26. oktober 2017 08.15
Til torsdag 26. oktober 2017 11.30
Påmeldingsfrist
Mandag 23. oktober 2017 15.30

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Med SurveyXact kan du:

 • utforme spørreskjemaer
 • distribuere undersøkelsen
 • overvåke innsamling
 • og kjøre analyser

Kurset henvender seg til personer som ikke tidligere har jobbet med SurveyXact. Alle de vesentlige delene over gjennomgås på kurset. Det vil være en blanding av teori og praksis. Kurset er todelt og første del tar for seg oppretting og utforming av spørreskjema. Andre del tar for seg datainnsamling og analyse.

Kursholder viser de ulike delene av systemet, etterfulgt av at kursdeltakere får jobbe selv med et kurshefte som gjennomgår trinnene for å opprette en undersøkelse, samle inn data og lage rapporter på den innsamlede dataen.

Kurset er retter mot teknisk gjennomføring av en undersøkelse, og vil i liten grad ta for seg det metodiske. 

Mer informasjon om SurveyXact og tilganger, se informasjon på bibliotekets nettsider

Deltagere

 • Fornavn

  Etternavn

 • Hilde Mikkelsen
 • Ketil Østrem
 • Ann Kristin Skjølingstad
 • Erik Grasaas
 • Eli Margareth Andås
 • Hans Inge Sævareid
 • Ellen Dahl Gundersen
 • Målfrid TAngedal
 • Mette Pedersen
 • Julie Pihlmann
 • Erik Berglihn
 • Karen Halvorsen
 • Kirsti Wolden Dvergsnes