Aktiviteter

Aktiviteter
Kurs for studieadministrativt nytilsatte
Campus Kristiansand, D3 016
Onsdag 7. november 2018 kl. 09.00 - torsdag 8. november 2018 kl. 11.30
Påmeldingsfrist: Lørdag 3. november 2018 kl. 12.00
Arrangør:
Målgruppe:
Påmeldingsfrist utløpt
Studiedagen våren 2019
Lokalisering avklares jan/feb
Tirsdag 12. mars 2019 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: Mandag 4. mars 2019 kl. 10.00
Arrangør:
Målgruppe:
Ledige plasser: 120 av 150