Viktig informasjon om nytt påmeldingssystem

  • Det oppfordres til samlet påmelding fra hver institusjon (skole/barnehage) ved å benytte funksjonsknappen "+ Legg til flere" i bunnen av skjemaet, men det er også mulig med enkeltvise påmeldinger.

  • Før påmelding må du ha din institusjons (skole/barnehage) fakturaadresse og eventuelt faktura-/bestillereferanse tilgjengelig.

  • Dersom du ikke finner din institusjon (skole/barnehage) i listen under, ta kontakt med oss på post-sl@uia.no, så legger vi den til.
    NB! Påmeldingen kan ikke gjennomføres dersom din institusjon ikke finnes i listen.

Påmeldingsfrist er 6. september:

Vi minner om at for 20 av de 58 kursene gjelder førstemann-til-mølla prinsippet. Det innebærer at disse kursene lukkes for påmelding etterhvert som de fylles opp. De øvrige kursene vil være åpne for alle som melder seg på fram til påmeldingsfristen 6. september.

Dersom du ikke finner din institusjon (skole/barnehage) i listen over, ta kontakt med oss på post-sl@uia.no, så legger vi den til.
Hver deltaker må meldes på med individuell e-post adresse pga. kvittering, oppfølging og evaluering.
For kurs med antallsbegrensning står tilgjengelige ledige plasser i parentes, eks: (30 tilgj.). Når et kurs er fullt, forsvinner det fra listen.
Vi anbefaler å sette opp et sekundærønske, så du ikke står uten kurstilbud hvis kurset du har valgt, skulle bli avlyst.
Kryss av her *kun* hvis du selv ikke skal delta, men er påmeldingsansvarlig for den aktuelle institusjonen.
For å kunne fullføre påmeldingen må du ha din institusjons (skole/barnehage) fakturaadresse og eventuelt faktura-/bestillereferanse tilgjengelig.
Velg den instansen som fakturaen skal sendes til.