Har psykisk lidelse hos studenter betydning for skikkethet for framtidig yrker?

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.