Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra torsdag 17. oktober 2019 kl. 09.00
Til fredag 18. oktober 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 9. september 2019 kl. 16.16

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Program

Bakgrunnsbilde UiA

Torsdag 17. oktober vil vi være på UiA campus Kristiansand rom B2 014

Fredag 18. oktober vil vi være på Scandic Bystranda Kristiansand

Programmet er foreløpig og endringer vil forekomme. 

 • Torsdag 17.10 - Universitetet i Agder, Campus Kristiansand B2 014

 • 09:00-09:30

  Velkommen

 • 09:30-10:30

  Mobbing i høyere utdanning - fleip eller fakta? - Professor Ingrid Lund

  Forskningsrapporten MOBBING I HØYERE UTDANNING, FLEIP ELLER FAKTA? fra 2017 viser at nesten 1 av 10 studenter opplever mobbing ved lærestedet sitt. Det fremkommer av rapporten at 69 % ikke visste hvor de skulle henvende seg ved mobbing.

  Rapporten bygger på kvalitative og kvantitative data fra en undersøkelse som er gjennomført ved fem utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning i Norge der tilsammen 3254 personer deltok. 

  Hvorfor er det sånn, og hvordan jobber studentombudene med saker om psykososialt læringsmiljø? 

  Professor Ingrid Lund presenterer rapporten og diskusjon i plenum. 

  Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk og ansatt ved Universitetet i Agder ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS). Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager.

 • 10:30-11:30

  UHRMOT: Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren - Frank Reichert

  På bakgrunn av en økt oppmerksomhet på omfanget av mobbing, trakassering og seksuell trakassering i universitet- og høyskolesektoren opprettet universitets- og høgskolerådet (UHR) i februar 2018 en arbeidsgruppe som skulle bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing, trakassering og seksuell trakassering for ansatte og studenter. Arbeidsgruppen bærer navnet UHRMOT: Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren.

  Arbeidsgruppens leder, Frank Reichert, presenterer gruppens mandat, arbeid og konklusjoner. 

  Frank Reichert er professor ved fakultet for teknologi og realfag, og var rektor ved UiA i perioden 2016-2019. Han har tidligre også vært dekan ved samme fakultet. 

 • 11:30-12:30

  Lunsj

  #Meny kommer#
  Lilletunstova, campus Kristiansand 

 • 12:30:13:30

  Case: Mobbing og psykososialt læringsmiljø - studentombudets rolle

  Gruppearbeid. 

  Grupperstørrelse: 3-6 

  Tema: Mobbing i høyere utdanning - studentombudets rolle. 

  Formål: Lære av hverandre 

  Oppgave: TBA 

  Rom: B2 014, D3 027, D3 043B

 • 13:30-13:45

  Fika

 • 13:45-14:30

  TBA

  Vil du bidra på konferansen? Ta kontakt med Eirik Mo: eirik.mo@uia.no // 0047 484 23 894

 • 14:45-15:30

  TBA

  Vil du bidra på konferansen? Ta kontakt med Eirik Mo: eirik.mo@uia.no // 0047 484 23 894

 • 19:00

  Festmiddag (ikke inkludert i konferansepris)

 • Fredag 18.10 - Scandic Hotell Bystranda

 • 09:15-09:30

  Velkommen tilbake/recap gårsdagen

 • 09:30-10:30

  Studenten anno 2019 - hvem er våre "klienter" og hvordan kommuniserer vi med dem? - Eli Stålesen

  Som studentombud er det viktig å kjenne vår målgruppe  - studentene. Hva kjennetegner "studenten anno 2019",  og hvordan komminuserer vi med hen? I følge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) 2018 har gjennomsnittskåren på HSCL-25 økt jevnt og andelen studenter med det som kan karakteriserer som alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver sjette student i 2010 (16 %) til over hver fjerde i 2018 (29 %). Hvordan påvirker dette arbeidet som studentombud? 

  Eli Stålesen er sykepleier, gestalt psykoterapeut, med en mastergrad i psykisk helse. Hun jobber som leder av SiA helse. Hun har blant annet nylig gitt ut boken "Hvordan lykkes som student - Gleder og utfordringer ved å studere"  

   

 • 10:45 - 11:30

  Tilretteleggingskontoret ved UiA - Håkon Reinersen

  Mange studentombud får mange henvendelser om tilrettelegging (särskilt stöd). På UiA fremstår dette som et område som fungerer veldig bra. Tilretteleggingskontoret kommer å forteller om sitt arbeid. 

 • 11:30 - 12:30

  Lunsj

  Lunsjbuffet
  Restaurant Sand, Scandic bystranda 

 • 12:30-13:30

  Case: Konfliktmegling og forhandling - Sindre Dueland og Eirik Mo

  Som studentombud er det viktig å bidra til gode løsninger ved konflikt og uenighet. 

  Gruppearbeid. 

  Grupperstørrelse: 3

  Opplegg:

  Forhåndsdefinerte caser med beskrivelse av den enkeltes standpunkt, der det er grupper på tre; to parter og en megler. Metodisk tilnærming er Fisher og Ury sin fremgangsmåte.

  Forhåndslitteratur vil bli gitt i to deler. Obligatorisk og anbefalt.

   

 • 13:30- 13:45

  Fika

 • 13:45 -14:30

  TBA

  Vil du bidra på konferansen? Ta kontakt med Eirik Mo: eirik.mo@uia.no // 0047 484 23 894

 • 14:30-15:00

  Avsluttende bemerkninger - nettverksarbeidet fremover