Seminar om variasjon og kvalitet i undervisningen

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.