Påmeldingsskjema

Hvordan skal sørlandsbyene bygge fremtidens helsehus? 

Med eldrebølgen i hvitøyet må kommunene nå rigge seg for fremtidens vekst i rekordfart. Behov for heldøgns omsorg til eldre er massivt og vil utfordre kommunenes allerede anstrengte økonomi. Hvordan kan vi løse denne utfordringen sammen i regionen og tenke nye tanker om omsorg for eldre? Hvordan vil vi at fremtidens helsehus skal se ut? Og hvordan kan nye helsehus fremme byutvikling og økt byliv?

Arendal og Kristiansand kommuner er i gang med helsehus-satsninger. For mange av kommunene på Agder vil behovet for heldøgns omsorg i 2040 være dobbelt så stort som i dag - en økning på hundre prosent. En like stor vekst i tilgang på kvalifisert helsepersonell kan man derimot ikke regne med. Kommunene vil gradvis oppleve at det blir vanskeligere å få nok kvalifisert personell inn i disse byggene.

Med stadig større press på plassene og utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert helsepersonell, må kommunene derfor bygge smartere. Byggene må etableres på riktig sted og med en slik utforming at det fungerer for stadig sykere beboere - samtidig som de er ressurseffektive og selvrekrutterende. Morgendagens omsorgsbygg må derfor utformes med løsninger vi hittil ikke har sett!

For å lykkes med vår ambisjon, så må vi lære av andre. Både i inn- og utland er det gode eksempler på hvordan det tenkes nytt om bygg hvor man samler tilbud til barn og eldre i samme bygg. Vi vil høre om erfaringer fra slike bygg fra Ladesletta helse- og velferdssenter i Trondheim og Kirkeparken omsorgssenter i Hammerfest. I tillegg vil vi får høre om ideen bak Generasjonshagen og om noen av initiativene i vår egen region.

Arrangementet er gratis.

Informasjon

Sted
UiA campus Grimstad
Tid
Tirsdag 27. november 2018 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 23. november 2018 kl. 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

10.00-11.30: Innledninger - på søken etter fremtidens helsehus

 • Kort presentasjon av deltagerne
 • Hva kan vi oppnå med en koordinert helsehus-satsning gjennom Bynett Sør? v/ prosjektleder William Fagerheim, Bynett Sør, UiA
 • Bygg og helse v/ faglig leder Bynett Sør Tom Viggo Nilsen, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA
 • Hva bør vi vektlegge når vi utvikler og bygger fremtidens helsehus? v/ seniorrådgiver Michael Fuller-Gee, Arendal kommune
 • Hvor er vi prosessen? v/ leder Bolig og eiendomsutvikling, Per Johnsen, Arendal Eiendom
 • Helsehus - nytenking og samskaping v/ fagdirektør Øyvind Johnsen, Husbanken sør

11.30-12.20: Lunsj

12.20-13.50: Lærestykker - gode eksempler

 • Ladesletta helse- og velferdssenter v/ enhetsleder Ladesletta HVS Torill Rugelsjøen, Trondheim kommune
 • Kirkeparken omsorgssenter v/ fagdirektør Lene R. Edvardsen, Kommune og marked, Husbanken nord Hammerfest
 • Generasjonshagen v/ daglig leder Lise Aanesen, Trivselslaben

13.50-14.10: Pause

14.10-14.40: Dialog i plenum om lærestykkene

14.40-15.30: Nye helsehus-satsninger på Agder

 • Utredning av helsehuskonsept i Kristiansand v/ rådgiver og prosjektleder Grete Dagsvik, Virksomhet helsefremming og innovasjon, Kristiansand kommune
 • Helsehus-satsningen i Arendal v/ seniorrådgiver Geir Evensen, Rådmannens stab, Helse og levekår, Arendal kommune

15.30-16.00: Oppsummering i plenum og veien videre

 

Kontakt

Michael Fuller-Gee, byplanlegger Arendal kommune
Mobil: 952 32 586; e-post: michael.fuller-gee@arendal.kommune.no 

 

Geir Evensen, seniorrådgiver Rådmannens stab, Helse og levekår, Arendal kommune
Mobil: 481 01 645; e-post: geir.evensen@arendal.kommune.no 

 

William Fagerheim, prosjektleder Bynett Sør, UiA
Mobil: 926 81 423; e-post: william.fagerheim@uia.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}