Praksisstudier for 2. års sosionomstudenter i emnet sosialt arbeid med barn og unge (SO-202)

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.