Påmeldingsskjema

Bakgrunnsbilde UiA

Studentene ved emnet sosialt arbeid med barn og unge skal våren 2019 ut i praksisstudier for å få bedre innblikk i utøvelsen av sosialt arbeid.

Andre studieår er praksisstudiene særlig rettet inn mot møter med arbeidsplasser og yrkesgrupper som har oppgaver overfor barn, unge og deres familier. Praksisbesøkene er knyttet til emnet SO-202, «Sosialt arbeid med barn og familier» (15 sp), som undervises i vårsemesteret andre studieår.

Praksisstudiene går over to dager i perioden uke 8-10 (februar/mars). Studentene deles inn i grupper og praksisstedene gruppevis. Det er totalt 74 studenter som skal ut i praksis.
Det vil være ca. 8 studenter i hver gruppe.

Studentene skal helst gjennomføre praksisbesøk ved en barneverntjeneste og en samarbeidspartner/hjelpeinstans som jobber sosialfaglig med barn, unge og familier.

Praksisstudiene er obligatoriske og hver gruppe må føre nærværslister.

Praksisstedet står fritt til å legge opp dagen slik det passer og må gjerne bruke CASE studier, undervisning, refleksjon, workshops og legge opp til at studentene kan jobbe selvstendig i deler av dagen.

Det er likevel viktig at studentene får mulighet til å få en innføring i arbeidet som gjøres av barneverntjenester og andre instanser som jobber med barn og familier.

Studentene skal ut i praksis i perioden uke 9-11. Fyll gjerne ut skjema for når det passer for dere å ta i mot studenter.

Informasjon

Tid
Fra fredag 21. desember 2018 kl. 00.00
Til fredag 15. februar 2019 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}