Bli Mentor!

Bakgrunnsbilde UiA

Hvert år kommer vi i kontakt med medstudenter som har behov for personlig veiledning og oppfølging. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med studenter som kan tenke seg å gå inn i en mentor rolle.
Som mentor vil du være en ressurs for en medstudent i studieløpet. Dette kan være en viktig faktor for studiekvalitet og studiegjennomføring.
Alle som er mentor vil få attest fra UiA for innsatsen de gjør, jobben som mentor er lønnet.

Du melder din interesse for å bli mentor ved å registrere deg her. Du kan bli kontaktet hvis vi finner et oppdrag til deg, men du forplikter deg ikke til å ta oppdraget.

Her melder du din interesse for å bli Mentor

Bakgrunnsbilde UiA

For at vi skal kunne finne et oppdrag som kan passe for deg trenger vi å vite litt om deg.

Informasjon

Tid
Fra fredag 30. juni 2017 00.00
Til lørdag 23. desember 2017 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}