Påmeldingsskjema

Konferansen "Ny tid – nye løsninger – om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer" adresserer de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester. Behovet for nye og innovative løsninger er stort. Vi vil spesielt fremheve mulighetene som oppstår gjennom forbedret samarbeid og samskaping mellom brukere, helsepersonell og ledere.

Målgruppen er:

 • erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene 
 • ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner 
 • personer som arbeider i ulike organisasjoner 

Har du spørsmål? Kontakt Kontakt frank.oterholt@uia.no.

Se program og praktiske opplysninger i fanene over.

Informasjon

Tid
Fra onsdag 17. april 2024 kl. 10:00
Til torsdag 18. april 2024 kl. 15:00
Påmeldingsfrist
Fredag 12. april 2024 kl. 23:59
Produkt
Deltakeravgift - ny tid – nye løsninger
Pris
2 500,00 NOK (inkl mva)

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.

Program

Konferansen: "Ny tid – nye løsninger – om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer"

 • 17. april

 • 10.00–10.30

  Registrering – kaffe/te og frukt

 • 10.30–10.45

  Velkommen

  v/Instituttleder Dag Thomas Johannesen, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

 • 10.45–11.30

  «Et samfunn i endring»

  v/Filosof og professor i kvantekjemi. Hans Herlof Grelland ved Universitetet i Agder

 • 11.30–11.45

  Pause

 • 11.45–12.30

  «En tjeneste i endring»

  Professor Gro Rosvold Berntsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning, UiT Norges arktiske universitet

 • 12.30–13.30

  Lunsj

 • 13.30–14.15

  «Pasient- og brukerrollen i endring»

  Avdelingssjef Anne-Lise Kristiansen, Avdeling for brukermedvirkning og brukerstyring i  Vestre Viken

 • 14.15–14.30

  Pause

 • 14.30–15.15

  Samskapte forløp - Hva forteller forskningen oss, hvordan kan den hjelpe oss videre?

  1.amanuansis Ellen Ersfjord, 1.amanuensis Hege Mari Johnsen, 1.amanuensis Anita Øgård Repål og erfaringskonsulent Kim Fangen

 • 15.15–15.45

  «Dagen i dag....»

  Oppsummering av dagen...Kommentarer og refleksjoner

 • 19.00–22.00

  Nettverksmiddag

 • 18. april

 • 09.00–09.10

  God morgen og «I hui og hast»

 • 09.10–10.20

  Helsepersonellkommisjonens anbefalinger – hva er spørsmålet og hva er svaret?

  Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen, Erfaringssentrum.no

  Samtale mellom ulike aktører

 • 10.20–10.35

  Pause

 • 10.35–12.00

  Look to Denmark - Hvordan lykkes med samskaping?

  Center for Recovery og Samskabelse, Aalborg, Danmark. www.psykiatri.rn.dk

 • 12.00–13.00

  Lunsj

 • 13.00–13.20

  Hvordan legge til rette for recoveryorienterte tjenester?

  Recovery Senter DPS Østre Agder

  Avdelingssjef Joyce Piago og Psykologspesialist Manuel Jorge Da Silva Dinis

 • 13.20–13.40

  Organisering av frivillighet

  NYBY v/ Daglig leder og gründer Fredrik Gulowssen og

  Prosjektleder Maren Hovden

 • 13.40–14.00

  Pårørende som erfaringskonsulenter i demensomsorgen

  Prosjektleder Roger Santokhie, Verdal Kommune

 • 14.00–14.15

  Pause

 • 14.15–14.45

  Bruk brukeren

  Erfaringskonsulent Elin Lien, Rådgiver Martin Rafoss og Prosjektleder Kim Fangen, Sørlandet Sykehus, HF

 • 14.45–15.00

  Veien videre og vel hjem

Praktiske opplysninger

Konferansen "Ny tid – nye løsninger – om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer"

TID: 17.–18. april 2024

STED: Dyreparken Safarihotel

https://www.dyreparken.no/dyreparken-hotell/    

 

MÅLGRUPPE:

 • erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene
 • ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner
 • personer som arbeider i ulike organisasjoner

 

GODKJENNING:

Seminaret søkes godkjent i Norsk Sykepleierforbund og FO som meritterende

 

DELTAKERAVGIFT:

Deltakeravgift – kr. 2500,-

I deltakeravgiften inngår forelesninger og kaffepauser i kursperioden, lunsj onsdag og torsdag og nettverksmiddag onsdag.

 

POSTERUTSTILLING:

Det inviteres til posterutstilling. Kontakt frank.oterholt@uia.no

 

OVERNATTING: (konferansehotell)

Overnatting i enkeltrom kr. 940,- betales og bestilles av den enkelte deltaker. Du kan reservere rom her. 

 

REISE: Den enkelte ordner reise selv.