Informasjon om kursene

UiA PULS tilbyr norskkurs for ansatte ved UiA som ønsker å lære norsk, eller styrke allerede tilegnede norskkunnskaper. Fast ansatte er prioritert til kursene, dersom det er plass kan deres ektefeller eller partnere også delta.

Dette semesteret tilbyr UiA PULS to kurs på hver campus:

 

GRM: A1/A2

Tirsdag 09.15 – 12.00

KRS: A1

Tirsdag 09.15 – 12.00

GRM: B1

Onsdag 09.15-12.00

KRS: B1

Torsdag 09.15-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursene følger læreplanen i norsk som andrespråk https://www.kompetansenorge.no/norsk-og-samfunnskunnskap/lareplan/  og Det felleseuropeiske rammeverket for språk Norwegian Levels

 

Antall deltakere: 15

Antall timer: 3 timer per uke

Oppmøtekrav: 80 % oppmøte for kursbevis

Obligatorisk: Minimum fire tekster

Vurdering: Bestått/ikke bestått

For mer informasjon: Canvas Norwegian for employees

 

 

GRM A1/A2: Norsk på 123, kapittel 3-8       Forventet måloppnåelse: A2-nivå.

GRM B1: Ulike emner på B1-nivå.                 Forventet måloppnåelse: B1

 

KRS A1: På vei kapittel 10-16              Forventet måloppnåelse: A1-nivå.

KRS B1: Stein på stein kapittel 5-14  Forventet måloppnåelse: B1-nivå

 

Hvert kurs vil bli avsluttet med en prøveeksamen på det nivået som er målet for kurset.

UiA PULS dekker kostnadene knyttet til undervisningen. Utgifter til bøker, kursmateriell eller offisiell norskprøve, må dekkes selv eller av andre.

 

Kursleder GRM: Kristin Andersen Håland (KAH)

Epost: kristin.a.haland@uia.no

 

Kursleder KRS: Mette Høgbråt Pedersen (MHP)

Epost: mette.h.pedersen@uia.no

 

 

Kontaktperson UiA PULS: John Olav Bjørnestad

Epost: john.o.bjornestad@uia.no

 

Læreverk:

 

GRM A1/A2-kurs    Ellingsen og McDonald: Norsk på 123

         B1-kurs           Kompendium

 

KRS A2-kurs  Ellingsen og McDonald: På vei

        B1-kurs  Ellingsen and McDonald: Stein på stein

 

 

På vei Tekstbok (2018) 
Norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for voksne innvandrere
Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

 

Stein på stein (2014)
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra søndag 17. januar 2021 kl. 00.00
Til torsdag 1. juli 2021 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Om ulike språknivå

A1

Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

A2

Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

B1

Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

B2

Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

 

Eventuelt test deg selv: https://www.kompetansenorge.no/test-deg-selv/