Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.