Aktiviteter

Kurs i EndNote (Krs)

Kurset er er et innføringskurs i bruk av EndNote.  På kurset blir de mest sentrale funksjonene gjennomgått og det blir lagt opp til noe arbeid 
med øvingsoppgaver. 

Oppgaven skal leveres - Hva nå? (Krs)

Innføringskurs i litteratursøk, kildekritikk, referering og bruk av EndNote, hvor de mest sentrale funksjonene i Endnote gjennomgått. Det blir lagt opp til en workshop i siste del av kurset.

Lær å lese faglitteratur effektivt (Krs)

Dette kurset er for deg som vil lære å bruke tiden din mer effektivt og er særlig aktuelt for deg som skal skrive oppgave. På kurset ser vi blant annet nærmere på hvordan du raskt kan sette deg inn i fagbøker og hvordan du leser vitenskapelige artikler.

Courses offered in English (Krs)

All our courses are also available in English.