Kurs i akademisk oppgaveskriving for studenter med norsk som andrespråk

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.