Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Onsdag 19. desember 2018 kl. 13.00 - 21.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 13. desember 2018 kl. 14.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

  • Viktigheten av en aktiv rusmiddelpolicy fra bedriften.

  • Viktigheten av dialog om rusmisbruk 

  • Hvordan den enkeltes rusmisbruk påvirker andre.

  • Tegn og symptomer på narkotikamisbruk (og gjerne alkohol):

  • Hva slags kunnskap trenger en UiA ansatt for å kunne avdekke rusmisbruk, blant kollegaer/studenter? (innføring i hvordan avdekke rusmisbruk).