Ta med barna på hyggelig insekt- og hagedag!

Sammen med museumsformidler og gartner lager barna miljøvennlige blomsterpotter, sår og stikler ulike insektevennlige planter.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

 

Barn må komme i følge med voksen. 


Hvorfor sår og stikler vi insektevennlige planeter?

Pollinering er en av de mange viktige oppgaver insekter har. For at planter skal bære frukt, må de pollineres. Mer enn 90% av alle ville planter og 75% av planter som dyrkes til mat er avhengige av insekter for pollinering! Pollinerende insekter er i tilbakegang over hele verden, noe som truer både matproduksjon og det biologiske mangfoldet i naturen.

Vi håper at denne insekt- og hagedagen er med på å informere og øke motivasjon for å ta vare på ville pollinerende insekter.

 

Foto: colourbox.ocm

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 6. juni 2023 kl. 13.00
Til torsdag 6. juli 2023 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Søndag 4. juni 2023 kl. 02.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.