Bakgrunnsbilde UiA

 

Bli kjent med prosjektstyringsverktøyet UiA Prosjekt. 

Gjennom å delta på kurset får du et raskt overblikk over hvordan systemer fungerer, hva det kan brukes til og hvordan du best kan bruke det i ditt prosjekt. 
Kurset passer for: 

 • Prosjektledere
 • Prosjektdeltagere
 • Prosjekteiere

Ved å delta på kurset får du også tilgang til et demo område der du kan teste ut funksjoner og det som gjennomgås på kurset. 

Funksjoner i verktøyet som blir gjennomgått:

 • Porteføljeoversikt
 • Rapportering
 • Fasestyring
 • Dokumenthåndtering
 • Oppgavehåndtering
 • Kommunikasjonsplan
 • Interessentregister
 • Usikkerhetshåndtering
 • Gevinstrealiseringsplan

Det er ikke påkrevd kunnskap om noen av temaene på forhånd. 

Kurset holdes av Prosjektkontoret. 

Informasjon

Sted
D3 001
Tid
Mandag 5. mars 2018 kl. 09.00 - 10.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 3. mars 2018 kl. 11.15
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}