2 DAGERS FELTARBEID FOR 1. ÅRS SOSIONOMSTUDENTER VED NAV

Bakgrunnsbilde UiA

Det er behov for praksisplasser for 72 studenter som tar emnet SO-203 -Arbeidslivsinkludering. Studentene skal tilbringe 2 dager ute i feltet for å få kunnskap og informasjon om hvordan NAV og samarbeidspartnere av NAV jobber med arbeidsinkludering i praksis.

Utgangspunktet for feltarbeidet skal være NAV-kontor men det kan avtales at studentene besøker samarbeidspartnere av NAV som arbeider med arbeidsinkludering som f.eks. arbeidstreningssentre. Det er ønskelig å få fordelt studentene på større og mindre NAV kontor. Studentene deles inn i grupper på 2-5 studenter i hver gruppe.

Målet med praksisstudiene i dette semesteret er at studentene skal få direkte kontakt med, kunnskap om og informasjon fra virksomheter og tiltak som er innrettet mot arbeidsinkludering i vid forstand. Jf. emneplan https://www.uia.no/studieplaner/topic/SO-203-1 (emneansvarlig: Torunn A. Ask).

Arbeids- og velferdsdirektoratet er pådriver og medspiller til at undervisningsområdet blir utviklet i samarbeid med praksis, men det lokale samarbeidet er helt avgjørende for å få dette til. Studentene ser fram til å få innblikk i et spennende, aktuelt og utfordrende arbeidsfelt!

Vi håper dere har mulighet til å ta dem i mot ved deres kontor!

 

Vennlig hilsen

 

Rasha Abdallah

2 dagers feltarbeid for 1. års sosionomstudenter

Studentene som tar emnet "Arbeidsinkludering" skal gruppevis tilbringe 2 dager ute i feltet for å få kunnskap og informasjon om hvordan NAV og deres samarbeidspartnere jobber med arbeidsinkludering i praksis.

Utgangspunktet for feltarbeidet skal være NAV-kontor men det kan avtales at studentene besøker samarbeidspartnere av NAV som arbeider med arbeidsinkludering som f.eks. arbeidstreningssentre.

Det er ønskelig å få fordelt studentene på større og mindre NAV kontor. Studentene deles inn i grupper på 2-5 studenter i hver gruppe. Det er ca. 70 studenter som tar emnet SO-203 -Arbeidsinkludering.

Målet med praksisstudiene i dette semesteret er at studentene skal få direkte kontakt med, kunnskap om og informasjon fra virksomheter og tiltak som er innrettet mot arbeidsinkludering i vid forstand. Jf. emneplan https://www.uia.no/studieplaner/topic/SO-203-1 (emneansvarlig: Torunn A. Ask).

Arbeids- og velferdsdirektoratet er pådriver og medspiller til at undervisningsområdet blir utviklet i samarbeid med praksis, men det lokale samarbeidet er helt avgjørende for å få dette til. Studentene ser fram til å få innblikk i et spennende, aktuelt og utfordrende arbeidsfelt!

Vi håper dere har mulighet til å ta dem i mot ved deres kontor!

Informasjon

Sted
UiA
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}