Påmelding EndNote Workshop

endnote 8

Kurset er for deg som vil lære mer om EndNote og som vil prøve noen av funksjonene selv. På 
workshop blir de mest sentrale funksjonene gjennomgått og det blir lagt opp til noe arbeid 
med øvingsoppgaver. Muligheten for individuell oppfølging vil variere med antall deltagere og romstørrelse.

NB! Ta med egen PC/mac med endnote installert. EndNote må installeres før kurset. Det vil ikke vil ikke bli tid til installasjonshjelp på kurset. 

Klikk HER for steg-for-steg veiviser for installasjon av EndNote.  Etter installasjon er det viktig at du kontrollerer at EndNote sin verktøylinje i WORD finnes
Hjelp til installasjon får du i IT skranken i biblioteket.

Informasjon

Sted
Romnummer D3001
Tid
Mandag 8. april 2019 kl. 10.15 - 12.00
Påmeldingsfrist
Lørdag 6. april 2019 kl. 12.00

Aktiviteten er for tiden fulltegnet, ved registrering blir du satt på venteliste.

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

EndNote innføringskurs - Workshop

 

Kurset er for deg som vil lære mer om EndNote og som vil prøve noen av funksjonene selv. På 
workshop blir de mest sentrale funksjonene gjennomgått og det blir lagt opp til noe arbeid 
med øvingsoppgaver. Muligheten for individuell oppfølging vil variere med antall deltagere og romstørrelse.

NB! Ta med egen PC/mac med endnote installert. EndNote må installeres før kurset. Det vil ikke vil ikke bli tid til installasjonshjelp på kurset. 

Klikk HER for steg-for-steg veiviser for installasjon av EndNote.  Etter installasjon er det viktig at du kontrollerer at EndNote sin verktøylinje i WORD finnes
Hjelp til installasjon får du i IT skranken i biblioteket.

Læringsutbytte

Forkunnskaper: 
Kjennskap til bruk av kildehenvisninger og kildekompasset.

Etter kurset skal du kunne:

 • Legge inn referanser manuelt i EndNote-biblioteket ditt ved hjelp av kildekompasset
 • Importere referanser fra ORIA (og ev andre databaser) til EndNote-biblioteket ditt
 • Redigere importerte referanser
 • Sette inn referanser i et Word-dokument fra EndNote
 • Redigere referansene i Word (sette inn sidetall ol.)
 • Endre referansestil

Etter kurset skal du ha kjennskap til:

 • Hva EndNote er og hva det brukes til
 • Bibliotekets nettside og andre ressurser om EndNote
 • Hvor du kan spørre om hjelp til EndNote senere
 • Muligheten for å dele bibliotek med andre
 • Muligheten for å opprette en web-konto
 • Hvordan du setter sammen flere dokumenter med EndNotekoder
 • Hvordan du fjerner EndNotekodene fra dokumentene dine

 

Kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer, send en epost.

Ansvarlig for kurset: universitetsbiblioteket

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Om EndNote

 Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

 • Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
 • EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
 • På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
 • Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen, og enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov 

Du finner mer informasjon om EndNote på disse nettsidene:

Kort introduksjon:
uia.no/endnote

Utdypende informasjon og veiledninger:
libguides.uia.no/endnote

EndNotes egen supportside:
http://endnote.com/support