Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)  for arbeidsgivere– hvordan sikre et systematisk og målrettet arbeid med likestilling i egen virksomhet.

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.