Invitasjon til å delta på kurs for studieadministrativt nytilsatte

Informasjon

Sted
Campus Kristiansand, D3 016
Tid
Fra onsdag 7. november 2018 kl. 09.00
Til torsdag 8. november 2018 kl. 11.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 3. november 2018 kl. 12.00

 

Kurset er rettet mot studieadministrativt nytilsatte og leveres av Kommunikasjonsavdelingen, Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Studieavdelingen. 

 

Om påmeldingen og programmet:

 • En kan velge å ta hele kurset eller enkeltmoduler. Nytilsatte bør ta hele kurset. 
 • Enkelte av modulene har innslag som kan være relevante for mer erfarne.
 • Læringsmål for hver modul finnes under fanen "Program og læringsmål".
 • Kaffe, te, frukt er tilgjengelig begge dager
 • STA er med for første gang, læringsmålene legges til i fanen for "program og læringsmål" snarlig

 

Romplasseringer og tidspunkter

Frokost for den som vil i samme klasserom som kurset går. 

7. november: D3 016 - kl. 09.00 - 11.30 
8. november: D3 016 - kl. 09.00 - 11.30

Påmelding

Informasjon

Sted
Campus Kristiansand, D3 016
Tid
Fra onsdag 7. november 2018 kl. 09.00
Til torsdag 8. november 2018 kl. 11.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 3. november 2018 kl. 12.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

 Onsdag 7. november kl. 08.30-11.30

Kl. 08.30

  Lett frokost

 
Kl. 09.00

  Innledning 

Ass. studiedirektør, Marianne Øhrn Johannessen

   
 • Kjenne til Studieavdelingens organisering 
 • Kjenne til hvilken rolle en fagansvarlig har
 • Kjenne til forskjellen på fagansvarlig og fagkoordinator
 • Kjenne til relevante frister/aktiviteter i  avdelingens årshjul 
 • Kjenne til hvordan avdelingen samhandler med fakultetene;
  dialogmøter, studieforum, etc.
 • Kjenne til de største prosjektene som avdelingen er involvert i
Kl. 09.20   Kommunikasjonsavdelingen  Seniorrådgiver Marianne Rimstad Nordvik
   
 • Kjenne til avdelingens organisering og ansvarsområder
 • Karrieresenteret
  • Kjenne til hvem som arbeider på Karrierresenteret
  • Kjenne til karrieresenterets tjenestetilbud, "Hvem er vi - hvem er vi til for?"
  • Kjenne til hvilken type veiledning som kan gis
 • Kjenne til Kompetansetorgets hovedfunksjoner og nytteverdi
 • Etter- og videreutdanning (EVU)
  • Kjenne til hva EVU er; organisering, tilbud, opptak, eksamen, nettsider, markedsføring, EVU forum, etc
  • Kjenne til hva som er forskjellen på etterutdanning og videreutdanning
  • Kjenne til hvor "stort" EVU er, feks antall EVU kurs og emner, antall deltakere
  • Kjenne til hvor man finner informasjon om EVU
 • Studentrekruttering
  • Kjenne til hva Studentrekruttering arbeider med og hvordan; 
  • Annonsering
  • Utdanningsmesser og skolebesøk
  • Studiekatalogen
  • Åpen dag
  • Ungdomsskoledag
  • Videoproduksjon
  • Rådgivning SoMe
 • Trykkeriet
  • Kjenne til bestillingsrutiner; bestillingsskjema, godkjennelse av leder, leveringstid, etc.
Kl. 09.55   Benstrekk  
 Kl. 10.00   Ressurssenteret  Førstekonsulent Håkon Reinertsen
   
 • Kjenne til hvem som arbeider på ressurssenteret
 • Kjenne til Ressurssenterets tjenestetilbud
 • Kjenne til ulike aktuelle områder og typer av indivuell bistand som tilbys
 • Kjenne til handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2016-2020

 

 Kl. 10.20   Timeplankontoret  Seniorrågiver Stian S. Sødal
     
 • Kjenne til hvem som arbeider på timeplankontoret
 • Kjenne til hva timeplankontoret gjør
 • Kjenne til timeplankontorets tjenestetilbud
 • Kjenne til hva "du" kan hjelpe timeplankontoret med
 Kl. 10.30   Internasjonalt kontor  Rådgiver Anne M. Bjærke
   
 • Kjenne til hvem som arbeider på internajonalt kontor
 • Kjenne til hvilke utvekslingsmuligheter som finnes ved universitetet
 • Kjenne til søknadsprosessen for utveksling, herunder viktige datoer
 • Kjenne til relevant informasjon om internasjonale studenter ved universitetet
 • Kjenne til tjenestene til internasjonalt kontor - mye mer enn et "utvekslingskontor"
 • Strategiområdet "Globalt mindset"
 • Avtaler, inngåelse av nye og kvalitetssikring sammen med fakultetene
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt
 • Global Lounge
Kl. 11.00   Studentorganisasjonen i Agder (STA)  Leder STA Benedicte Norli m.fl. 
   

 Hva er STA

 • Kjenne til hvem som jobber i STA
 • Kjenne til hvem og hva vi jobber for
 • Kjenne til hvilken rolle har vi har på universitetet
 STA sin organisering 
 • Kjenne til STA sine ulike stillingsbeskrivelser og ansvarsområder
 • Kjenne til forholdet mellom Studentparlamentet og STA
 • Kjenne til STA sine politiske dokument
 • Kjenne til STA sine studentrepresentanter og politiske komiteer

Hvem STA samarbeider med

 • Kjenne til hvem STA samarbeider med på UiA,
 • Kjenne til hvem STA samarbeider med i vertsbyene Kristiansand og Grimstad
 • Kjenne til hvem STA samarbeider med i Norge
Kl. 11.30   Ferdig  
8. november kl. 09.00-11.30

 

Kl. 09.00 Opptakskontoret Seniorrågiver Mette Venheim
     
 • Kjenne til hvem som arbeider på opptakskontoret
 • Kjenne til omfanget av opptaket, generell statistikk
 • Kjenne til viktige frister og datoer
 • Kunne skille mellom de ulike opptakstypene (NOM/SO, LOK)
 • Kjenne til hva som kan søkes gjennom SøknadsWeb
 • Kjenne til hva Etter- og videreutdanning (EVU) er
 • Vite hvordan opptaksprosessen for enkeltemner foregår
 • Vite hvordan breddevalget i lærerutdanningen og i bachelorstudier foregår
 • Vite hva "intern overgang" er
 • Kjenne til "Retningslinjer for opptaket"
Kl. 09.30 Eksamenskontoret Seniorådgiver Linda G. Bø
   

 

 • Kjenne til hvem som arbeider på eksamenskontoret
 • Kjenne hvordan oppgavene intern er fordelt
 • Vite hvordan man kan komme i kontakt med eksamenskontoret
 • Kunne gjengi sentrale frister knyttet til eksamen
 • Kjenne til hvordan UiA driver digital eksamen
 • Kjenne til hva "digital eksamen" innebærer for fakultetene
 • Kjenne til sammenhengen mellom oppfølging av utdanningsplan (fakultet)
  og ferdigstillelse av vitnemål (eksamenskontor)
Kl. 10.00 Benstrekk  
Kl. 10.10 Utredning og analyse  Seniorrådgiver Tonje Kløkstad og rågiver Ragnhild Klungreseth Skomedal
     
  • Kjenne til rammer for studieadministrativt arbeid
  • Kjenne til hvor man kan finne informasjon områdene: 
   • Kvalitetssystemet og "Si ifra"
   • Tableau
   • Studieplanarbeid
 
Kl. 10.55 Studieadministrative systemer Seniorrådgiver Ingvild Mulen
     
 • Kjenne til hvem som jobber i faggruppen
 • Kjenne til hvilke systemer faggruppen forvalter (systemlandskapet)
 • Kjenne til hvordan faggruppen jobber
 • Support
 • Kurs
 • Blogg
 • Grenseflater til fakultet/lærerutdanning 
Kl. 11.15 Avrunding Ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen
   
 • Oppsummering
 • Evaluering
Kl. 11.30 Ferdig  

Kontakt

Spørsmål om kurset kan du sende inn på denne siden.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}