Informasjon om kurset

Informasjon

Sted
Campus Kristiansand, Rom: 46 135
Tid
Fra onsdag 27. mars 2019 kl. 08.30
Til fredag 3. mai 2019 kl. 10.00

Hensikten med kurset er å gi en grundig innføring i muntlige og skriftlige engelske kommunikasjonsferdigheter innenfor administrasjon i akademia.

Nøyaktig hvilket fagområde kurset skal dekke vil bli avtalt mellom bestiller, kursholder og deltagere. Slik vil kurset bli skreddersydd etter behov. Fokuset vil være på god kommunikasjon med det riktige ordet på riktig sted, skriftlig og muntlig, og i formelle og uformelle situasjoner. Publikasjoner og websider fra UiA vil bli brukt i undervisningen.

Hovedemner:

  • Ordforrådet for organisasjonen og tjenester på UiA på engelsk
  • Telefonengelsk
  • E-post -og brevskriving
  • Møte på engelsk
  • Alle typer kundebehandling ved skranken
  • Orientere utlendinger om høyere utdanning i Norge
  • Sosial engelsk
  • Tverrkulturell kunnskap
  • Grammatikkemner som kan være vanskelige

Metode:

Det legges vekt på å gi deltakerne mulighet til å praktisere språket aktivt, og arbeid i par og rollespill av autentisk arbeidssituasjoner vil utgjøre en viktig del av kurset.

Fagansvarlig:

Elizabeth Joyce Griffiths er fagansvarlig og kursholder. Hun har en allsidig yrkeserfaring, med hovedvekt på undervisning i ulike sammenhenger. Hun har engelsk som morsmål og har bodd i Norge siden 1983. Av utdannelse har hun doktorgrad i bruk av akademisk-engelsk i Norge, Master i språk og data fra Newcastle University (1997), Cand. Mag-grad fra UiA (1995) og offiserskole fra "The Royal Navy" (1977).

Samlinger:

Uke 13 – 18: kl 0830-1000 ved Campus Gimlemoen

 

Tirsdager rom 46 134 

 

Fredager rom  46 135

 

27. mars
3. april
10. april
24. april
30. april (tirsdag)

 

 

29. mars
5. april
12. april
26. april
3. mai

 

 

Studietur til England

Kurset avsluttes med en ukes studietur til England for å delta på engelskkurs i slutten av mai. Deltakerne kan søke om stipend fra UiA for å dekke kurs-, bolig (gjestehus på campus)-, og reiseutgifter. Det tas forbehold om endringer. Nærmere informasjon kommer etter kursstart.

 

Kontaktinformasjon:

For faglige spørsmål kontakt:
Elizabeth Griffiths: lizajg@online.no, tlf: 9715 6674


For praktiske spørsmål kontakt:
Ann Kristin Skjølingstad: ann.k.skjolingstad@uia.no, tlf 9938 4555

 

Maks antall: 10 personer

Velkommen!

Påmeldingsskjema

Samlinger:

Uke 13 – 18: kl 0830-1000 ved Campus Gimlemoen

 

Tirsdager rom 46 135 

 

Fredager rom  46 135

 

27. mars
3. april
10. april
24. april
30. april (tirsdag)

 

 

29. mars
5. april
12. april
26. april
3. mai

 

 

 

Informasjon

Sted
Campus Kristiansand, Rom: 46 135
Tid
Fra onsdag 27. mars 2019 kl. 08.30
Til fredag 3. mai 2019 kl. 10.00

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

Kontakt

Kontaktinformasjon:

For faglige spørsmål kontakt: 
Elizabeth Griffiths: lizajg@online.no, tlf: 9715 6674


For praktiske spørsmål kontakt: 
Ann Kristin Skjølingstad: ann.k.skjolingstad@uia.no, tlf 9938 4555

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}