Informasjon om kurset

Bruker du engelsk i jobbsammenheng, men mangler det rette akademiske vokabularet? Ønsker du å kunne beherske engelsk bedre i din jobbsammenheng?

Hensikten med kurset er å gi en grundig innføring i muntlige og skriftlige engelske kommunikasjonsferdigheter innenfor administrasjon i akademia.

Fokuset vil være på god kommunikasjon med det riktige ordet på riktig sted, skriftlig og muntlig, og i formelle og uformelle situasjoner. Kurset vil bli skreddersydd innenfor fagområdet etter deltakernes behov og ønsker. Publikasjoner og websider fra UiA vil bli brukt i undervisningen.

Hovedemner:

  • ordforrådet for organisasjonen og tjenester på UiA på engelsk
  • telefonengelsk
  • e-post- og brevskriving
  • møte på engelsk
  • alle typer kundebehandling ved skranken
  • orientere utlendinger om høyere utdanning i Norge
  • sosial engelsk
  • tverrkulturell kunnskap
  • grammatikkemner som kan være vanskelige

Metode:

Det legges vekt på å gi deltakerne mulighet til å praktisere språket aktivt, og arbeid i par og rollespill av autentisk arbeidssituasjoner vil utgjøre en viktig del av kurset.

 

Fagansvarlig:

Elizabeth Joyce Griffiths er fagansvarlig og kursholder. Hun har en allsidig yrkeserfaring, med hovedvekt på undervisning i ulike sammenhenger. Hun har engelsk som morsmål og har bodd i Norge siden 1983. Av utdannelse har hun doktorgrad i bruk av akademisk-engelsk i Norge, Master i språk og data fra Newcastle University (1997), Cand. Mag-grad fra UiA (1995) og offiserskole fra "The Royal Navy" (1977).

Samlinger:

Uke 43-47: ved Campus Gimlemoen. Mandager rom 48 114, Onsdager rom 48 116

Uke 43: mand 23. okt

0800-0930

Onsd 25. okt

1415-1530

Uke 44: mand 30. okt

0800-0930

Onsd 1. nov

1415-1530

Uke 45: mand 6. nov

0800-0930

Onsd 8. nov

1415-1530

Uke 46: mand 13. nov

0800-0930

Onsd 15. nov

1415-1530

Uke 47: mand 20. nov

0800-0930

Onsd 22. nov

1415-1530

I høstsemesteret arrangeres det ikke Yorktur for deltakerne. Denne turen settes kun opp i vårsemesteret. 

Kontaktinformasjon:

For faglige spørsmål kontakt: 
Elizabeth Griffiths: lizajg@online.no, tlf: 9715 6674

For praktiske spørsmål kontakt:
Ann Kristin Skjølingstad: ann.k.skjolingstad@uia.no, tlf 9938 4555

Maks antall: 10 personer

Påmeldingsskjema

Samlinger:

Uke 43-47: ved Campus Gimlemoen. Mandager rom 48 114, Onsdager rom 48 116

Uke 43: mand 23. okt

0800-0930

Onsd 25. okt

1415-1530

Uke 44: mand 30. okt

0800-0930

Onsd 1. nov

1415-1530

Uke 45: mand 6. nov

0800-0930

Onsd 8. nov

1415-1530

Uke 46: mand 13. nov

0800-0930

Onsd 15. nov

1415-1530

Uke 47: mand 20. nov

0800-0930

Onsd 22. nov

1415-1530

 

Informasjon

Sted
Campus Kristiansand, Mandager rom 48 114, Onsdager rom 48 116
Tid
Fra mandag 23. oktober 2017 08.00
Til onsdag 22. november 2017 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 23. oktober 2017 00.00

Samlinger:

Uke 43-47: ved Campus Gimlemoen. Mandager rom 48 114, Onsdager rom 48 116

Uke 43: mand 23. okt

0800-0930

Onsd 25. okt

1415-1530

Uke 44: mand 30. okt

0800-0930

Onsd 1. nov

1415-1530

Uke 45: mand 6. nov

0800-0930

Onsd 8. nov

1415-1530

Uke 46: mand 13. nov

0800-0930

Onsd 15. nov

1415-1530

Uke 47: mand 20. nov

0800-0930

Onsd 22. nov

1415-1530

 

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg